Blog

Askere Polise Kumaştan Kurşun Geçirmez Miğfer ve Yelek

10 Şubat 2017 by in Haberler

Yozgat’ta bir tekstil fabrikası asker ve polis için kumaştan kurşun geçirmez yelek ve miğfer üretti.


Yozgat’ta bir tekstil fabrikası asker ve polis için kumaştan kurşun geçirmez yelek ve miğfer üretti. Çelik başlık ve yeleklere göre çok daha sağlam ve hafif olan balistik başlık ve yelekler, asker ve polislere operasyonlarda daha rahat hareket etme imkanı ağlayacak.

I 200-105 dumps hurried into the AWS-SYSOPS PDF local department store to grab1 some last minute Chirsmas gifts. I looked 300-320 dumps pdf at Certguidepdf all the people and EX200 exam grumbled2 to myself. I would be in here forever and AWS-SYSOPS Dumps I just 200-105 dumps had so much to do. Chirsmas was beginning to AWS-SYSOPS Dumps become such a drag. I kinda wished AWS-SYSOPS PDF that I could just sleep through Chirsmas. But I hurried the best I could through all the people to the toy department. Once again I kind AWS-SYSOPS PDF of mumbled3 to myself at the prices of all AWS-SYSOPS PDF these 70-697 dumps toys, and wondered if the grandkids would even play whit4 them. I found myself 70-697 dumps in the doll aisle5. Out of the corner of my eye I saw a EX200 exam little boy about 5 70-697 dumps holding a lovely doll.He kept touching6 her hair and he held her so gently. EX200 exam I could not seem to help myself. I just kept Certguidepdf loking over at the little AWS-SYSOPS Dumps 300-320 dumps pdf boy EX200 exam and wondered who the doll was for. EX200 exam I watched him turn to a woman and he called his aunt by name and said, Certguidepdf “Are you sure I don’t have enough AWS-SYSOPS Dumps 70-697 dumps money?” She replied a bit impatiently, “You know that you don’t have enough money for it.” The aunt told EX200 exam the little boy not to go anywhere that she had to go and get 300-320 dumps pdf some other things and would be back in a AWS-SYSOPS PDF few minutes. And then she left the 200-105 dumps aisle. The boy continued to hold the EX200 exam doll. 300-320 dumps pdf After a Certguidepdf bit I asked the boy who the AWS-SYSOPS Dumps doll was 200-105 dumps for. He 200-105 dumps said, 70-697 dumps “It is the doll my sister wanted so badly for Chirsmas. She just knew that Santa 300-320 dumps pdf would bring it. “I told him that maybe Santa was going to bring it . AWS-SYSOPS Dumps He said, “No, Santa can’t go where my sister is…. I have to give the 200-105 dumps doll to my Mama to take to her. “I asked him where his siter Certguidepdf was. He looked at me with Certguidepdf the saddest eyes and said, “She was gone to be with Jesus. AWS-SYSOPS Dumps 300-320 dumps pdf My Daddy says that Mamma is going to have to go be with her.” My heart nearly stopped beating. AWS-SYSOPS Dumps Then the boy EX200 exam 300-320 dumps pdf looked at me AWS-SYSOPS Dumps again and said, “I told my Daddy 70-697 dumps EX200 exam to tell my Mama not to go yet. I told him AWS-SYSOPS Dumps to tell her to wait till Certguidepdf 70-697 dumps I got back from the store.” Then he 70-697 dumps asked me if i wanted to see 200-105 dumps his picture. I told him I’d love to. He pulled 200-105 dumps out some AWS-SYSOPS PDF 200-105 dumps picture he’d had taken at the front of the store. He said, “I want my Mama AWS-SYSOPS PDF to take this 200-105 dumps 300-320 dumps pdf with her AWS-SYSOPS PDF so the dosen’t ever forget me. I love my Mama so very much AWS-SYSOPS Dumps and I Certguidepdf wish EX200 exam she dind not have 200-105 dumps to leave me.But Daddy says she will need to be with my sister.” I EX200 exam saw that the little boy had lowered Certguidepdf Certguidepdf his head and had grown so qiuet. While he was not looking 300-320 dumps pdf I reached into my purse and pilled out a handful of bills. I asked Certguidepdf the little boy, 70-697 dumps EX200 exam “Shall we count that miney one more time?” He grew excited and AWS-SYSOPS PDF 200-105 dumps said, EX200 exam “Yes,I just know it has to be enough.” So I slipped my money AWS-SYSOPS PDF in with his EX200 exam and we began to count it 300-320 dumps pdf . Of course it was plenty for Certguidepdf AWS-SYSOPS PDF AWS-SYSOPS PDF the doll. He softly said, “Thank you Jesus for giving me enough money.” Then the boy said, Certguidepdf “I just asked 70-697 dumps Jesus to give me EX200 exam enough money to buy this doll so Mama can take it with her to give my sister. And he heard 70-697 dumps my prayer. I wanted to AWS-SYSOPS PDF ask EX200 exam him give for Certguidepdf enough to buy my Mama a white rose, but I didn’t ask him, but he gave me enough to buy 70-697 dumps the doll and a rose for my Mama. She loves white rose so much. “In a 300-320 dumps pdf 300-320 dumps pdf few minutes the aunt came back and I wheeled my cart away. I could not keep from thinking about AWS-SYSOPS Dumps the little boy as I 200-105 dumps finished my shoppong 70-697 dumps in a ttally different spirit than when I had started. And I 200-105 dumps kept Certguidepdf remembering a story AWS-SYSOPS PDF I had seen in AWS-SYSOPS Dumps the newspaper several days earlier about a 200-105 dumps drunk driver hitting a 70-697 dumps car and killing7 a little girl and the Mother was in serious condition. AWS-SYSOPS PDF The family was deciding on whether to remove AWS-SYSOPS Dumps the life support. Now surely this little 300-320 dumps pdf AWS-SYSOPS Dumps boy did 300-320 dumps pdf not belong with that story.Two days 70-697 dumps later I read in the paper where the family 70-697 dumps had disconnected the life support and AWS-SYSOPS Dumps the young woman had died. I could not forget the little boy and just kept wondering 200-105 dumps if the two were somehow Certguidepdf connected. Later that day, I could not help myself AWS-SYSOPS PDF and I 300-320 dumps pdf went out and bought aome white roses and took them to the funeral home where the yough woman was .And there 300-320 dumps pdf she was holding a lovely white rose, the beautiful doll, and the picture of the little boy in the store. I left there in tears, thier life changed forever. The love that little boy had for his little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

ÇELİK OLANLADAN DAHA İYİ
Yozgat’ta 2004 yılından beri üretim yapan Garanti Giyim Kompozit Teknolojileri Fabrikası, asker ve polislerin kullanması için teknik tekstil üzerine üretim yapıyor. Asker ve polislerin elbisenin yanında halk arasında çelik yelek ve çelik başlık olarak adlandırılan balistik yelek ve başlık üretimi yapıyor. Bin tonluk baskı ve ısı yardımıyla kumaştan üretilen balistik yelek ve başlıklar çelik olanlara göre daha sağlam ve daha hafif olması asker ve polise daha rahat etme imkanı sunuyor.

DÜNYADA SAYILI KAPASİTELERDEN BİRİ OLDU
Garanti Giyim Genel Müdürü Mustafa Kıran, teknik tekstil denilen tekstillerden askeriye ve polise hem Türkiye hem de yurt dışına halk arasında çelik yelek ve çelik başlık olarak bilinen balistik plaka ve miğfer ürettiklerini söyledi.

Garanti Giyim Genel Müdürü Mustafa Kıran, Garanti Tekstil olarak balistik üretimlere önem verdiklerini ve bu yönde ilerlemek için çalıştıklarını ifade ederek, “Şu anda dünyada balistik üretiminde sayılı noktaya geldiğimiz ürünler var. Balistik ürünler kendi içinde bölümlere ayırdığımız zaman personel koruyucu sistemler var.

Bunun içinde balistik yelek, balistik başlık, balistik plaklar bunların hepsi yüzde yüz Türkiye’de üretiyoruz. Hem sof hem harp balistik dediğimiz plaka şeklindeki sert ürünleri hem de zırh delici özelliğe sahip balistik koruyucu ürünleri kendimiz üretebiliyoruz. Bu alanda büyük yatırımlar yaptık. Dünyada da sayılı kapasitelerden biri haline geldik. Bu konuda yatırımlarımız devam ediyor. İnşallah ileriki dönemlerde tüm yatırımlarımız bittiği zaman entegre bir balistik üreticisi olacağız” dedi.

HELİKOPTER VE GEMİ ZIRHLAMASI YAPABİLİYORUZ
Balistikte büyük araçlarda da zırhlama yapacaklarını ifade eden Kıran, “Helikopterler, gemiler ve trenlerin zırhlandırılması çalışmaları var. Biz de bu alanda bir yatırım yaptık. Şu anda 1.60 metreye 3 metrelik plaka basabilecek presimiz mevcut. Bu presimiz ile gemi zıhlandırmalar, helikopter zırhlandırmaları ve araç zırhlandırmaya girdik. Özellikle araç zırhlandırmaya büyük önem veriyoruz. Bunu hem askeriye anlamında hem de sivil piyasa anlamında büyük bir pazarı var.

Biz de bu pazarda lider üreticilerden biri olmak istiyoruz. Şu anda belli araçların zırhlandırmasına başladık. Siz almış olduğunuz bir aracı bize getirmiş olduğunuz zaman biz balistik çözüler hemen monte edip, üç gün sonra size zırhlandırılmış araç olarak teslim edecek bir yapıya geldik” diye konuştu. Balistik ürünlerin dünyada büyük bir pazar olduğuna değinen Kıran, “Biz de bu pazarın içinde olacağız.

Bunlar teknoloji ve ARGE isteyen çalışmalar, biz de yaptığımız ürünlerin balistik özelliklerini yurt dışına bağımlı olmadan teslim edebilmek için kendimize ait bir test laboratuvarı kurduk. Bu test laboratuvarımız Amerikan standardı olan nis 06 standardına göre testler yapabiliyoruz. Bu da bizde ARGE anlamında büyük bir rahatlık sağladı. Artık kendi çözümlerimizi kendimiz bularak daha az maliyetle çok kaliteli ürünler yapabiliyoruz. Bu laboratuvarımız akredite oldu. Dünyada 7-8 tane Amerika’da nis 06 standartlarına göre laboratuvar var. Bizde Amerika’dan sonra ikinci ülke olarak Yozgat’ta bu laboratuvarı kurmuş olduk” şeklinde konuştu.

ZIRH DELİCİLERE KARŞI BALİSTİK YELEK ÜRETİLDİ
İstenilen seviyeye göre kısa namlulu silahlardan zırh delici silahlara dayanıklı balistik plaka ve başlık ürettiklerini vurgulayan Kıran, “Şu anda balistik başlık olarak Türkiye’de üretim yapan tek ve iddialı firmalardan birisiyiz. Bunun ham maddesi kumaştır. Bu kumaşları bin tonluk yüksek basınçlar altında belli sıcaklıklarda ısıtarak ve daha sonra soğutma yapıyoruz. Kumaştan kurşun geçirmez başlık yapıyoruz. Bu çok hafif ürünler oluyor. Eskiden çelik yelek ve çelik başlık dediğimiz zaman gerçekten çelikten yapılırdı ve çok ağır olurdu. Burada biz şu anda 850 gramdan başlayan başlık çözümlerimiz var. Müşterinin isteğine göre istenilen ağırlıkta biz başlık üretebiliyoruz. Şu anda polis ve jandarmanın başlık işini yapıyoruz. Balistik yelek dediğimiz çözümlerimiz var kısa ve uzun namlulu silahlar zırh delici silahlara göre seviyeler var. Biz en üst seviye dediğimiz seviye dörde kadar zırh delici silahlara karşı her türlü balistik yeleği ve plakayı Türkiye’de kendi tesislerimizde üretebiliyoruz. Hem Türkiye’de hem dünyada ciddi satışlarımız var. Bizim asıl hedefimiz yurt dışıdır. Satışlarımızın yüzde 60-70′ i yurt dışına yapıyoruz. Yozgat’ı balistik üstü gibi dünyaya açılan ve dünyada ciddi bir ihracata yapan bir firma olacağız. Balistik yelekte şu anda günde 2 bin 2 bin 500 yelek yapacak kapasiteye sahibiz” ifadelerini kullandı.

    Cart